News

`The Articulation of Protest': A Lecture by Rasmus Fleischer

Published 2012/09/06

English version

OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY PRESENTERER

RASMUS FLEISCHER
som en del av

"The Articulation of Protest"
to forelesninger om informasjonslogistikk
og sosial aktivisme i vår tid

Fredag 14. september 2012 / 19.00
Direkteavspilling

Office for Contemporary Art Norway 
Nedre Gate 7 
0551 Oslo, Norway 
www.oca.no l info@oca.no

OCA ønsker velkommen til foredragsholder Rasmus Fleischer fredag 14. september kl 19.00, som vil ta for seg senere utviklinger og polemikker innen sosiale medier og vilkårene for sosialt engasjement innenfor disse kanalene. I sin analyse tar Fleischer opp hvordan både entusiasme og skepsis i noen tilfeller kan være del av den samme, motrevolusjonære bevegelsen. Han vil diskutere i hvilken grad hastighet, eller i motsatt fall langsomhet, kan omformes til ressurser i en mer grunnleggende kritikk av samtiden.

Rasmus Fleischer er en svensk historiker og en av grunnleggerne av Piratbyrån, tett forbundet med Pirate Bay. Han har skrevet mye og omfattende om hvordan anti pirat-bevegelser i dag angriper ulike søkemotorer fordi de gir lenker til filer som kan være opphavsrettsbeskyttet. Gråsoner oppstår på grunn av foreldede lover om opphavsrett, som Fleischer hevder hadde sin gullalder mellom 1800 og 1950. Disse var knyttet til publikasjoner og kan ikke uten videre anvendes innenfor en digital virkelighet, som ifølge Fleischer er definert av en teknologi der kopieringen av digital informasjon er formålet. Denne nye virkeligheten har copyright-industrien imøtegått med forsvarsstrategier der juridisk overvåkning fører til nett-sensur og følgelig til ensidige lisensavtaler. Fleischer fokuserer på at kreative praksiser ”blomstrer i økonomier hvor digital overflod er koblet til knappe ressurser i tid og rom,” og fastholder at det aldri kan handle om å finne en universell forretningsmodell for en verden uten opphavsrett. Et mer presserende spørsmål blir da – ”hva er prisen vi må betale for å opprettholde et fantasifoster om universell opphavsrettsbeskyttelse?”

OM PROGRAMMET
"The Articulation of Protest" er to forelesninger som tar for seg kommunikasjons- og handlingsstrategier som har oppstått i den senere tid, enten i dialog eller konflikt med eksisterende lovgivning. Dette setter sikringen av en fri utveksling av informasjon og kunnskap opp mot statens eller kapitalismens forsøk på å gjøre kunnskap og informasjon til handelsvarer. Forelesningene vil gå inn på individuelle og kollektive tiltak og andre strategiske valg, og diskutere dem i lys av den kritiske organiseringen, ytringsfriheten og aktivismens historie.

"The Articulation of Protest" åpner med forelesningen av Rasmus Fleischer, etterfulgt av samfunnsteoretikeren Alberto Toscano, forfatter av Fanaticism: On the Use of an Idea, den 21. september kl 19.00.

OM FOREDRAGSHOLDEREN
Rasmus Fleischer
Rasmus Fleischer er en svensk historiker, forfatter, og noen ganger musiker. I nesten et tiår har han holdt forelesninger om opphavsrettens krise. Fleischer var en av grunnleggerne av Piratbyrån (2003-09), en gruppe som aktivt forsøkte å problematisere ideen om ”åndsverket”/”intellektuell eiendomsrett” i skjæringspunktet mellom teknologi, kunst og politikk. Han har skrevet bøkene Musikens politiska ekonomi  (2012), Boken & Biblioteket (2011) og Postdigitala manifestet (2009), som også var hans doktogradsavhandling ved Samtidshistoriska institutet ved Universitetet i Södertörn om motivasjonen bak hvordan lydmedia har vært regulert i det 20. århundre. Som historiker forsker Fleischer også på utviklingen av fascismen i dag.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Maria Moseng.

Related