News

19-23 May 2017, Oslo/Tromsø: IKT Congress 2017

Published 2016/12/16

llustration: WergelandApenes

English version

OCA og OSLO PILOT er vertskap for den neste kongressen for The International Association of Curators of Contemporary Art (IKT), som vil gå av stabelen i mai 2017, først med et symposium i Oslo, deretter et i Tromsø i samarbeid med institusjoner og samtidskunstinitiativer i Nord-Norge. Oslo-symposiet vil ta utgangspunkt i 100-årsjubileet for samenes første landsmøte – en begivenhet som førte til den såkalte sameloven, og en påfølgende debatt om Norges (og Nordens) koloniseringshistorie og dens sosiale, politiske, økonomiske og kunsthistoriske konsekvenser. Symposiet vil følgelig ta for seg betydningen av avkolonisering og urfolks diskurs om samtidskunst og relaterte kulturelle anliggender i en global sammenheng.

Oslo-symposiet er kuratert av Katya García-Antón (direktør/kurator, OCA), Eva González-Sancho (kurator, OSLO PILOT) og Per Gunnar Eeg-Tverbakk (kurator, OSLO PILOT), i samarbeid med styret i IKT.

IKT-kongressen i Norge vil legge til rette for refleksjon, utveksling, dypere samtaler og diskusjoner mellom et stort antall internasjonale og norske kolleger, i tillegg til å fostre fremtidig samarbeid. IKT er en medlemsorganisasjon som samler kuratorer fra hele verden slik at de kan møtes, dele kunnskap, utveksle ideer og utvide sine profesjonelle nettverk. Blant medlemmene finnes blant annet kuratorer og kunstneriske ledere av ideelle utstillingssteder og museer og frilanskuratorer for samtidskunst.