News

Spring 2018, Oslo, Murmansk, and Máze: ‘Let the River Flow. The Sovereign Will and the Making of a New Worldliness’ – exhibition, symposium and publication

Published 2016/12/16

Aage Gaup, Opprør (Insurrection), 1976. Courtesy of the artist

English version

Utstillingen vil ta for seg nyere tids samisk kunstnerisk aktivisme i og utenfor Norden (Norge, Sverige, Finland, Russland) og kontekstualisere denne innenfor en voksende global urfolkelig diskurs som ikke bare utforsker den postkoloniale arven og miljørelaterte utfordringer, men stiller spørsmålstegn ved selve oppfatningen av moderniteten.

Historien om det samiske opprøret mot særlig den norske staten kan spores tilbake til Kautokeino-opprøret i 1852 (Guovdageaidnu, Sápmi / Nord-Norge). Det tiltok så i styrke i løpet av Norges løsrivelse fra Sverige i 1905, og fortsatte frem til Alta-aksjonen i 1979. Til tross for at enkelte historikere hevder at opprettelsen av det norske Sametinget i 1989 i Kárášjohka (Karasjok) satte en punktum for samisk protest, finnes det i dag en ny nordisk bølge av samiske kunstnere og aktivister tilsluttet en bredere urfolkelig og kunstnerisk verdensomspennende bevegelse som utfordrer dette synet.

"Let the River Flow" tar utgangspunkt i den kunstneriske og aktivistiske praksisen til den radikale Sámi Dáidujoavkku / Samisk kunstnergruppe, som ledet opprøret og sultestreiken i området rundt Altaelva der den planlagte demningen skulle ligge. I forbindelse med anlegget i Norges mest kjente vassdrag ville samisk land av kulturell og økonomisk betydning bli lagt under vann (hvilket deler av det også ble). Utstillingen vil også vise billedmateriale og ulike gjenstander som er i lokalbefolkningens eie. Representanter for en yngre generasjon samer, sammen med andre kunstnere og tenkere både med og uten urfolkelig tilknytning, vil bli invitert til å reflektere rundt Alta-aksjonens globale ettervirkninger i dag.

"Let the River Flow" vil bestå av en utstilling, et symposium og utgivelsen av en tekstbok om urfolkelig tenkning.

Utstillingen vil utvikles i overensstemmelse med et råd av rådgivere med urfolkelig tilknytning. Blant kunstnerne finner vi: Áillohaš, Nabil Ahmed, Dáiddadállu / Kautokeino Kunstnerkollektiv, Aage Gaup, Josef Halse, Berit Marit Hætta, Karrabing Film Collective Keviselie, Britta Marakatt-Labba, Joar Nango og Tanya Busse, Synnøve Persen, Arvid Sveen og Elin Mar Øyen Vister.