News

November 2017, Oslo: The international research project 89plus

Published 2016/12/16

English version

Kurator og direktør ved Serpentine Gallery i London, Hans Ulrich Obrist, og kurator og direktør ved Swiss Institute New York Simon Castets søker, i samarbeid med OCA, deltagere til det internasjonale, tverrfaglige forskningsprosjektet 89plus, som vil pågå over en lengre tidsperiode. Kandidater fra følgende felter, basert i Norge og født etter 1989, vil kunne søke: lyrikk, litteratur, dans, arkitektur, kunst, naturvitenskap og teknologi.

På grunnlag av søknadene vil kuratorene velge ut et antall deltagere til en workshop i Oslo. Fra denne gruppen vil det velges ut deltakere som inviteres til å delta i 89plus' prosjekter, inkludert utstillinger, kunstneropphold og publikasjoner. Kuratorene vil gi en åpen forelesning på OCA, hvor de vil drøfte 89plus-prosjektet generelt, samt resultatene av sin forskning i Norge spesielt.

Søknader til 89plus kan sendes inn via 89plus.com/submit.
Søknadsfristen til workshopen i Norge er 28. oktober 2017.

89plus er et internasjonalt, tverrfaglig forskningsprosjektet som vil pågå over en lengre periode, og som vil utforske generasjonen av innovatører født i eller etter 1989. Prosjektet er initiert av kuratorene Simon Castets og Hans Ulrich Obrist. Uten å forutsi kunstneriske trender eller fremtidig skapervirksomhet vil 89plus ta form gjennom paneler, bok- og tidsskriftutgivelser, utstillinger og kunstner-/forskeropphold, og føre sammen representanter for en generasjon som bare står på terskelen til å bli hørt, men som likevel utgjør bortimot halve verdens befolkning.