Press Releases


Welcome to a guided tour of 'Forms of Modern Life' on Saturday 30 April at OCA

Published 2011/04/28

Installation view (left) and detail (right) from Frans Masereel,
Debout les Morts, Réssurection Internale, date unknown.
Courtesy of Kundig Éditieur, Geneva, Switzerland. Photograph: OCA/Asle Olsen

English version

'Forms of Modern Life: From the Archives of
Guttorm Guttormsgaard'

Omvising lørdag 30. april 14.00–15.00

Office for Contemporary Art Norway
Nedre gate 7, Oslo
www.oca.no l info@oca.no

OCA inviterer deg til en omvising av utstillingen 'Forms of Modern Life: From the Archives of Guttorm Guttormsgaard' med kuratorne Marta Kuzma og Pablo Lafuente.

'Forms of Modern Life: From the Archives of Guttorm Guttormsgaard' tar utgangspunkt i Guttorm Guttormsgaards arkiv av trykksaker og kunstobjekter. Utstillingen tar for seg prosessen hvor det grafiske formspråk i det nittende og tjuende århundre utvikler seg til å bli en universell og egalitær uttrykksform, og utforsker hvordan kunstnere som blant annet Thomas Bewick, Frans Masereel, Albert Jærn, Hannah Ryggen, Peder Balke og Lars Hertervig benyttet et konkret grafisk formspråk til å fremstille det moderne samfunn de var en del av.

Omvisningen vil bli holdt på engelsk.

Related