Press Releases


Staging Two. “They Went Away to Stay”

Published 2015/08/12

Ayreen Anastas, Rene Gabri and Ben Morea, a time between, 2015. Courtesy the artists.

English version

OCA ANNONSERER

‘OF LOVE, DEPARTURES AND COUNTERING DEFEATS IN CHOLERIC TIMES. THREE STAGINGS’

STAGING TWO. "THEY WENT AWAY TO STAY"

Et prosjekt av Ayreen Anastas og Rene Gabri, med Ben Morea

Utstillingsåpning: onsdag 19. august 2015 / 19.00
Utstillingsperiode: torsdag 20. august–søndag 1. november 2015*
Åpningstider: tors–søn / 12.00–17.00

Office for Contemporary Art Norway
Nedre gate 7, 0551 Oslo
www.oca.no I info@oca.no

Office for Contemporary Art Norway har gleden av å presentere Andre iscenesettelse. "De dro for å bli", et prosjekt av Ayreen Anastas og Rene Gabri med Ben Morea, som åpner på OCA onsdag 19. august kl 19.00 og avslutter programmet "Of Love, Departures and Countering Defeats in Choleric Times. Three Stagings".

Ayreen Anastas og Rene Gabri er opptatt av kunstneriske prosesser og forskning som aktivt forsøker å forandre verden rundt oss. I dette forsøket på å analysere vår tid, og på å forestille seg andre muligheter (gjennom det som kalles fortid og fremtid), har praksisen utviklet seg og åpnet for et mangfold av former og manifestasjoner som film, performance, publikasjoner, unwork-shops og kollektive situasjoner som reflekterer det viktige samarbeidet mellom forsking, skapelse og presentasjon.

Til andre iscenesettelse. "De dro for å bli", har de invitert inn Ben Morea – kunstner, anarkist og en av de kritiske stemmene som oppstod i de radikale kontrakulturelle og politiske kampene på 1960-tallet. Sammen vil de forsøke å ta opp spørsmål som har stått sentralt i måten de engasjerer seg på, ikke bare i dette historiske øyeblikket, men i vår generelle relasjon til tid og historie. Alle tre kunstnerne er interessert i måten forskjellige historiske prosesser inkluderer sammenflettingen av kapitalisme og kolonialisme som har formet verden. Morea har viet de siste 40 årene av sitt liv til å tenke på hva radikal kritikk av kolonialismen kan bety for hvordan livet leves og oppleves. Anastas og Gabri har begge sett på begrepene for utvikling og underutvikling, to kritiske begrep som deler og former verden.

Kunstnerne skriver: "Utvikling er flagget som vaier på modernitetens progressive skip. Det seiler samtidig som det synker, likevel overbeviser det verden om at dette er den eneste veien framover. Underutviklet er det minst glansløse ordet for det som før ble kalt "primitive" og
"bakenforliggende" steder, land eller samfunn som ikke henger sammen med paradigmene for fremskritt, og har et annet forhold til historie, tid og tradisjon."

På åpningskvelden vil de tre kunstnerne presentere en ny film delvis basert på en tur de tok til Nord-Norge i sommer hvor de så på forholdet mellom kultur og miljø.

Anastas, Gabri og Moreas besøk til Tromsø og Troms og Finnmark fylke var en del av OCAs internasjonale studioprogram (ISP). OCA takker High North AiR Network og Troms fylkeskommune, Tromsø Kunstforening og Kunstakademiet i Tromsø for samarbeidet.

*Utstillingen er stengt mellom 31. august og 16. september.

Kontakt kommunikasjonsansvarlig Tara Hassel for mer informasjon.

OM AYREEN ANASTAS, RENE GABRI OG BEN MOREA
Ayreen Anastas og Rene Gabri misliker biografier, deres verk kan for tiden sees i den prisvinnende armenske paviljongen under den 56 internasjonale kunstutstillingen, La Biennale di Venezia.

Ben Morea tror på pågående prosesser og tror ikke på å hvile ved sin såkalte fortid.

OM "OF LOVE, DEPARTURES AND COUNTERING DEFEATS IN CHOLERIC TIMES. THREE STAGINGS"
"Of Love, Departures and Countering Defeats in Choleric Times. Three Stagings", et prosjekt som dreier rundt tre individuelle, men samtidig sammenhengende presentasjoner som inkluderer performative forelesninger, samtaler, uferdige øyeblikk og fragmenter av utstillinger, som alle spekulerer rundt det globale "koleriske" nuet.

Moderne historikere debatterer konsekvensene av de usikre omstendighetene vi lever under, og hvordan det påvirker vårt sosio-politiske, religiøse, miljømessige og økonomiske terreng. Prosjektets tre refleksive iscenesettelser ser på hvordan modernitetens oppløsning i sine sosiale og temporære instanser av tekno-vitenskapelig produsert risiko, er avhengig av en konsekvent følelse av brudd og ustabilitet. I "Of Love, Departures and Countering Defeats in Choleric Times. Three Stagings" inviterer kunstnere og andre involverte kulturelle protagonister oss med på nedfallet inn i en modernitet som jakter på sin egen hale, i et forsøk på å bekjempe følelsen av passivitet fremkalt av disse kreftene.

I denne konteksten viser prosjektet muligheten til å forvandle forfallet av en uviss tingenes tilstand til et øyeblikk av intellektuell og sosial styrke gjennom eksperimentelle, flytende og uavsluttede kunstneriske prosjekter som vil utvikles på OCA gjennom høsten 2014 og høsten 2015.

I november og desember 2014 presenterte kunstnerne Lara Khaldi og Yazan Khalili Første iscenesettelse. "Kjærlighetsbrev til Mars", et prosjekt som tok utgangspunkt i en uferdig performativ forelesning som utfoldet seg til forskjellige utstillingsfragmenter. Performancen var basert på en brevutveksling mellom to elskende på Jorden og Waad, en fiktiv person som dro til Mars i år 2024, og som planlegger å bo der i resten av sitt liv. "Kjærlighetsbrev til Mars" omfattet tekst, stemme, video, foto og lyd for å presentere en konstellasjon av estetiske fragmenter fra Jorden, ørkenen, Gulfen, Palestina, verdensrommet og den røde planet. Den fiktive og samtidig plausible dokumentasjonen av livet og det "urbane miljøet" på Mars gir opphav til motstridende meninger om vennens avgjørelse: bør de dedikere seg til å forandre Jorden, eller bør de skape andre samfunn og koloniers annetsteds?

I Tredje iscenesettelse. "Tilfeldige opprørere" presenterte de New York og Ramallah-baserte kunstnerne Basel Abbas og Ruanne Abou-Rahme for første gang i Norge en multi-segmentert installasjon med tittelen The Incidental Insurgents (2012–dd) i april og mai 2015. Dette verket reflekterte over utviskingen av politisk radikalitet og søken etter ny politisk fantasi. I de to første kapitlene i trilogien - The Incidental Insurgents: The Part about the Bandits og Part II: The Unforgiving Years – forener Abbas og Abou-Rahme fiksjon og fakta i en kompleks historie om den kontemporære banditt verden over. Fra Victor Serge og hans klan på 1910-tallets Paris til Aby Jilda og Arameet og deres gjeng i Palestina på 1930-tallet, er dette figurer som peker på ufullstendigheten og manglene i dagens opposisjonelle bevegelser.
The Incidental Insurgents består av et intrikat nettverk av historier, miljøer og skildringer som for Abbas og Abou-Rahme fungerer som inspirasjon til å belyse hvordan – i likhet med banditter før dem – de befinner seg i "et øyeblikk fullt av radikalt potensiale og desillusjoner, i en kontinuerlig søken etter "øyeblikkets språk".

Imellom de tre iscenesettelsene holdt den tyske filosofen Sami Khatib forelesningen "Guddommelig vold og lovens forbud", hvor han tok opp spørsmål om den iboende instrumentelle rollen vold innehar i formasjonen av etikk og estetikk i konseptet om den moderne stat. Kunstnerne Rene Gabri og Ayreen Anastas, og antropologene Caterina Pasqualino og Arnd Schneider snakket om radikale antroplogiske tilnærminger og observasjonsmetoder som har lagt grunnlag for spontane og spekulative scenarier i samtalen "Selvets etnografi: Hverdagslivets status".
Med forelesningen 'Pirater, landsforviste, unge rømlinger, kjøpmenn og andre omstreifere i gamle Italia og Plautus: komedien og realiteten om en verden uten grenser' presenterte historiker Elena Isayev en eldre verden og et samfunn uten landegrenser eller statsborgerskap definert av territorier. Professor i antropologi og kjønnsstudier Elizabeth Povinelli tok utgangspunkt i tvisten som brøt ut på 1960-tallet mellom de to franske teoretikerne Gilles Deleuze og Alain Badiou om filosofens rolle, sannhetsprosedyrer, hendelsens natur og muligheten for revolusjonær politikk, til å vise hvordan kjærlighetens stridigheter stod sentralt for dem begge i sin forelesning "Militant troskap og kjærlighetens imperium".

OM OCA NOTATIONS /NOTASJONER
Notasjoner utfoldes i form av en serie programaktiviteter bestående av performance, skriving, tenkning, fragmenter, utstilling, bevegelse, spising og sosialisering, som alle utforsker institusjonens ønske om å reflektere over potensialet for kunstnerisk praksis som en alkymistisk sfære av offentlig handling.