Press Releases


Artists-curator talk in Tromsø

Published 2016/09/13

Photo: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

English version

En samtale mellom Nasjonalmuseets kurator Ingvild Krogvig og kunstnerne Oddvar I.N. Daren og Lars Paalgard

Torsdag 15. september 2016 kl. 19.00

Polarmuseet
Universitetet i Tromsø
Søndre Tollbodgate 11
9008 Tromsø

www.oca.no

Som en del av det pågående programmet ”Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord” arrangerer OCA en samtale mellom Nasjonalmuseets kurator for samtidskunst Ingvild Krogvig og kunstnerne Oddvar I.N. Daren og Lars Paalgard torsdag 15. september kl. 19.00Polarmuseet i Tromsø. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i Daren og Paalgards Humus Line (1984), som inngår i utstillingen ”Stille revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet”, kuratert av Krogvig og vist i Museet for samtidskunst (Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur i Oslo) fra 4. mars til 18. september 2016.

Humus Line ble til da Daren og Paalgard studerte ved Jan van Eyck Academie i Maastricht i Nederland. En dag kom de over en ca. 5000 m2 stor forlatt gammel fabrikkhall til resirkulering av gummi. Etter å ha studert det etterlatte materialet i hallen følte de for å organisere det i en lang linje: Gummibiter, glasskår, tre, strå, sand, stein og støv ble feid sammen i en renne midt på det 100-meter lange fabrikkgulvet. Kunstnerne forfattet også sitt første manifest: Manifesto Ars Situare. Ars Situare beskrev de som ”en persepsjonsfilosofi som har som mål å forlate den ensidige definisjonen av fenomener, og slik tillate aktiv kommunikasjon mellom subjekt og objekt – på et fantasifullt og skapende nivå”. Ars Situare (av latin; plassere) alluderer også til det som er etterlatt, etterlatenskapenes kunst.

Da Humus Line første gang ble vist under diplomutstillingen ved Jan van Eyck Academie, ble materialet plassert sammen med fotografier av den originale humuslinjen. Verket ble ledsaget av et dikt der kunstnerne gjorde rede for og analyserte hver meter av verket.

På en poetisk måte tar kunstverket Humus Line opp temaer som industrialisering, detritus, forurensning og havstrømmene som forbinder verden. En del av kunstnernes målsetting og eksperiment var å plassere deler av Humus Line på verdens nordligste øygruppe under norsk herredømme, Svalbard, samt å åpne for samtidige og historiske spørsmål rundt begrepet konseptkunst og bruken av dette i Norge så vel som internasjonalt.

Arrangementet i Tromsø vil innledes med diktlesning av den samiske poeten, musikeren, skuespilleren og aktivisten Niillas Holmberg.

Samtalen er kuratert av OCA i samarbeid med Museet for samtidskunst (Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur i Oslo) og samorganisert med Polarmuseet, Tromsø Museum og Universitetet i Tromsø. Arrangementet sammenfaller også med og markerer OCAs første styremøte som holdes ved OCAs pilotkontor i Tromsø. Diktopplesningen vil holdes på samisk og samtalen vil holdes på norsk.

For mer informasjon, vennligst kontakt kommunikasjonsansvarlig i OCA, Tara Hassel.

Om deltagerne

Oddvar I.N. Daren er en kunstner som arbeider på tvers av genrene med malerier, objekter, skulpturer og land art. Han har sin utdanning fra Kunstakademiet i Trondheim (1977–81) og Jan van Eyck Academie, Maastricht i Nederland (1982–84). Han har holdt soloutstillinger i Bodø Kunstforening (2015); Trondheims Kunstforening, Trondheim (2013); Galleri F15, Moss, (1986) og Henie Onstad Kunstsenter, Bærum (1985). I 1995 ble han valgt som festivalkunstner under Festspillene i Nord-Norge. Kunstverkene hans inngår i både offentlige og private samlinger rundt i Norge, og han står også bak kunstnerisk utsmykning ved offentlige skoler og steder over hele landet.

Lars Palgaard studerte ved Kunstakademiet i Trondheim (1978–82) og Jan van Eyck Academie, Maastricht i Nederland (1983–85). Han har deltatt på utstillinger i Norge og utenlands, og arbeidene hans inngår i offentlige samlinger, blant annet samlingene til Kulturrådet og Trondheim kommune.

Ingvild Krogvig er kurator ved avdeling for samtidskunst ved Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur i Oslo, hvor hennes første utstilling, ”Stille revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet”, for tiden blir vist. I 2009 tok hun sin mastergrad ved Universitetet i Oslo, hvor hun skrev om norsk konseptkunst i 1970-årene. Krogvig har vært ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, og kritiker og kommentator i Morgenbladet, Kunstkritikk, Billedkunst, Vagant og Vinduet. Hun har også skrevet flere katalogessays og forskningsartikler.

For mer informasjon om ”Stille revolt: Norsk prosess- og konseptkunst på 70- og 80-tallet”, vennligst klikk her.

Om ”Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord”
Arrangementet inngår i ”Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord”, et bredt tverrfaglig forskningsprosjekt som tar for seg Nord-Norges kulturhistorie, initiert og utviklet av Office for Contemporary Art Norway (OCA). Det er strukturert gjennom en rekke regionale og internasjonale dialoger og partnerskap, og antar ulike uttrykksmåter på flere steder både i Norge og utenlands – blant annet i form av forskning, kunstneropphold, utstillinger, oppdragsskriving og ulike aktiviteter som arrangeres av OCAs pilotkontor i Tromsø og hovedkontoret i Oslo.

Related