Press Releases


The Missing One

Published 2016/09/29

Gaganendranath Tagore, Resurrection, circa 1922. Courtesy of the Samdani Art Foundation.

English version

OCA ANNONSERER

The Missing One
Kuratert av Nada Raza

Åpningsmottagelse: onsdag 26. oktober 2016 kl. 18.00

Utstillingens varighet: torsdag 27. oktober 2016 – søndag 15. januar 2017
Åpningstider: onsdag–søndag 11.00–17.00

Office for Contemporary Art Norway
Nedre gate 7, 0551 Oslo
www.oca.no I info@oca.no

OCA har gleden av å presentere "The Missing One". Med science fictionens troper og teknologi som tematisk utgangspunkt samler denne utstillingen intergalaktiske og intergenerasjonelle kunstverk fra Bangladesh, India, Pakistan og Sri Lanka.

Utstillingen, som er produsert av OCA spesielt for denne visningen i Oslo, er del av institusjonens mål om å bringe pluraliteten til praksiser og historier som befinner seg i frontlinjen av internasjonale kunstneriske debatter, til Norge. Slik befinner ”The Missing One” seg innenfor et større initiativ med fokus på regionen i og rundt Sør-Asia, som ble innledet med "Kritiske skrivesamlinger" (Critical Writing Ensembles), et prosjekt for å bestille, debattere og publisere kritisk skriving. Samlingene ble lansert i Baroda, India, i 2015, og i Dhaka, Bangladesh, i 2016, hvor skribenter fra regionen og resten av verden (inkludert Norge) ble invitert til å diskutere komparative kunsthistorier og skrivepraksiser. Dette fokuset på Sør-Asia vil følges av en soloutstilling av den nyskapende indiske kunstneren Vivan Sundaram i 2018.

Utstillingens perspektiver anskueliggjøres i et maleri fra 1920-tallet av Gaganendranath Tagore med klare referanser til science-fiction-fortellingen The Missing One av J.C. Bose. The Missing One ble utgitt i 1896, og anses som en av de første science-fiction-fortellingene på bengalsk. Bose, som var naturvitenskapelig forsker, var førstemann ute med trådløs kommunikasjon og har fått oppkalt et månekrater etter seg. Gaganendranath Tagores 20-tallsmaleri i vannfarger ser mot himmelen for å forestille seg en kosmologisk virvelstrøm der oppe.

På 1900-tallet fikk undring over og bekymringer for møtet med en stadig raskere akselererende modernitet et uttrykk i spekulativ fiksjon og film. Fremtidige verdener ble mulige samtidig som fiendtlige romvesener, dystopiske planeter og galaktiske konflikter gjenspeilte den jordiske tilværelsens reelle splittelser. Eksotiske referanser hadde en esoterisk appell – for Arthur C. Clarke ble det gamle palasset Sigiriya på Sri Lanka en portal, mens Rama ga navn til et romskip. Utenomjordiske eller ikke-menneskelige vesener ble selv i populærfilm og på TV sammensatt fremstilt med ikke-vestlige trekk.

Gjennom å re-territorialisere disse memene stiller utstillingen spørsmål ved hvorvidt det lar seg gjøre å artikulere en sørasiatisk oppfatning ved å samle og reposisjonere verker som retter seg mot genrens tematikk og estetikk. Det forstyrrer den moderne oppfatningen som tilsier at vitenskap og åndelighet må stå mot hverandre. Utstillingen håper å knytte an til mot-narrativer – som afro-futurisme, samt å legge til rette for en revurdering av det globale møtet med det moderne og det fremmedgjørende. Astralreiser, søken mot kosmos, astronomiske oppdagelser, møter med det ukjente, nihilistiske visjoner, retro-futuristiske eksperimenter og behovet for å forestille seg fremtiden på ny behandles av kunstnere som har opplevd romalderens undring, hybris og eksesser fra en litt annen kant av universet.

Utstillingen inkluderer verker av kunstnerne Ronni Ahmmed, David Chalmers Alesworth, Shishir Bhattacharjee, Fahd Burki, Neha Choksi, Iftikhar Dadi and Elizabeth Dadi, Rohini Devasher, Marzia Farhana, Aamir Habib, Zihan Karim, Ali Kazim, Sanjeewa Kumara, Firoz Mahmud, Mehreen Murtaza, Saskia Pintelon, Sahej Rahal, Tejal Shah, Himali Singh Soin, Mariam Suhail og Hajra Waheed.

Under åpningen vil OCAs direktør Katya García-Antón gi en introduksjon. Denne etterfølges av en omvisning i utstillingen av Nada Raza. Etter omvisningen vil det være en samtale mellom kunstneren Iftikhar Dadi, kuratoren Nida Ghouse og utstillingskurator Nada Raza.

"The Missing One" ble for første gang presentert på Dhaka Art Summit i 2016, med støtte fra Samdani Art Foundation.

Vennligst kontakt kommunikasjonsansvarlig Tara Hassel for nærmere informasjon.

OCAs Notasjoner
"The Missing One", i Oslo, inngår i OCAs pågående program Notasjoner. OCAs Notasjoner forløper som en serie programaktiviteter – fremvisning, skriving, tenkning, fragmentering, utstilling, bevegelse, spising og sosialisering – som utforsker institusjonens ønske om å reflektere rundt den kunstneriske praksisens potensial som et alkymistisk rom for offentlig handling.

Related