Exhibition Booklets

'Let the River Flow. The Sovereign Will and the Making of a New Worldliness' – Norwegian

Full Colour - Published 2018

Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget (ca. 1978–1982) fikk radikale konsekvenser for historiens utvikling i nord. Oppfordringen om å ”la elva leve” ble fremmet mot byggingen av en stor demning over den legendariske Altaelva (Álttáeatnu) i Sápmi/Nord-Norge. Aksjonen vokste frem fra en uventet bred solidaritetsbevegelse i sivilsamfunnet – så vel det samiske og norske som det internasjonale – hvor samiske kunstnere hadde en sentral rolle.