Exhibition : 9 May – 22 November 2015

Venice Biennale 2015

Click here for English version

‘Rapture’
Et prosjekt av Camille Norment

Oppdragsgiver: Office for Contemporary Art Norway (OCA)
Kurator: Katya García-Antón, Direktør, OCA, i samarbeid med Antonio Cataldo, Senior programansvarlig, OCA

9. mai–22. november 2015
Forhåndsvisning: 6.–8. mai 2015
Offisiell åpning av paviljongen: 6. mai, 14.30

Den nordiske paviljongen
Giardini, Venezia
Italia

---

Office for Contemporary Art Norway (OCA) har gleden av å annonsere den offisielle åpningen av den nordiske paviljongen i den 56. internasjonale kunstutstillingen La Biennale di Venezia, av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit, 6. mai 2015. I år vil Norge ha eneansvar for den nordiske paviljongen i Veneziabiennalens Giardini for første gang i historien. Til denne enestående anledningen har OCA valgt kunstner Camille Norment å utvikle et prosjekt hun har kalt "Rapture".

"Rapture" (ekstase, henrykkelse) er en stedsspesifikk, skulpturell og sonisk installasjon i den nordiske paviljongen. Norment, som er født i USA og basert i Oslo, har komponert ny musikk for glassharmonika – et legendarisk 1800-tallsinstrument hvor overjordisk musikk skapes i møtet mellom glass og vann. Det ble først oppfunnet av Benjamin Franklin og siden spilt av både Mozart og Marie Antoinette, og var først hyllet for sin påståtte evne til å helbrede med sin henrivende musikk, men ble siden bannlyst for sin evne til å "fremkalle tilstander av ekstase og fremkalle seksuell opphisselse hos kvinner". Man trodde at om dette forheksede instrumentet hadde muligheten til å kurere, hadde det også krefter til å drepe ved å overstimulere sin lyttere.

I en samtidskontekst utforsker Norment spenningen musikken frembringer i dag ved å skape et multi-sensorisk rom, som reflekterer rundt lydens historie, samtidige konsepter om harmoni og dissonans, og vannet, glasset og lyset i Venezia. Hun komponerer et nytt verk for kor og glassharmonika som vil innhylle de besøkende i "Rapture". Hun vil også fremføre en ny komposisjon på glassharmonikaen i løpet av biennalens åpningsdager. I tillegg vil hun invitere artister og musikere til å delta i en serie performancer som vil reflektere elementer i installasjonen, til bestemte tider gjennom biennaleperioden.

"Rapture" vil utforske forholdet mellom menneskekroppen og lyd, gjennom visuelle, soniske, skulpturelle og arkitektoniske stimuli. Det soniske riket kan i dag være både et rom for misbruk, som vi ser i militaristisk bruk av lyd for å mishandle kroppen, og for bekreftelse, som i performativ bruk av ytringsfriheten for å bekrefte kroppens egen rett til eksistens. Kroppen kan stimuleres og beveges av lyd, og i Norments verk blir den nordiske paviljongen i seg selv en kropp i ekstase, harmoni og dissonans.

"Av natur har lyd evnen til å gjennomtrenge grenser – selv de usynlige. Gjennom historien har de paradoksale effektene musikk har på kropp og sinn vært fryktet. Det samme gjelder dens evne til å destabilisere kontroll. Musikk er kjent for å kunne fremkalle tilstander tilsvarende sex og narkotika, og er derfor mange steder i verden sett på som en opplevelse som bør kontrolleres – spesielt i relasjon til kvinnekroppen – og er i tillegg i økende grad blitt brukt som et verktøy for kontroll og rettferdiggjørelse av krig", sier Norment.

"Vi har gitt Camille Norment oppdraget å representere Norge i den nordiske paviljongen i Veneziabiennalen 2015 fordi hun er en av de mest innovative og sjangeroverskridende kunstnerne som jobber i Norge i dag. Hennes verk er både poetisk og fysisk, og hun anser lyd som et evokativt kunstnerisk medium. Norment er en amerikanskfødt kunstner som har valgt å bo i Norge i over et tiår, og det reflekterer det stimulerende miljøet for eksperimentell samtidskunst- og kultur i hovedstaden og rundt om i landet. Det er dette vi ønsker å markere når Norge for første gang har den nordiske paviljongen for seg selv", sier direktør for OCA og kurator for den nordiske paviljongen, Katya García-Antón.

Kontakt kommunikasjonsansvarlig Tara Hassel for mer informasjon.


Om Camille Norment

Camille Norment 
(f.1970 i Silver Spring, Maryland, USA, bor og jobber i Oslo, Norge) er kunstner, musiker og komponist. Hennes praksis inkluderer performance, installasjon, tegning, skriving og lyd, og henter inspirasjon fra hennes bakgrunn i musikk, dans, visuell kunst og litteratur. Norment er opptatt av å undersøke forholdene mellom lyd, musikk og visuell kunst, og å stille spørsmål ved meningen med harmoni og dissonans. Hennes kunst utforsker lydens historiske og samtidige sosio-politiske koder, og reflekterer over dissonansens makt til å meisle ut et rom for uenighet og kreativ tenkning.
Norment er del av utstillingen "Fattig kunst – rik arv. Arte povera og parallelle praksiser 1968–2015" som åpner på Museet for samtidskunst i Oslo 13. mars 2015. Hun har stilt ut og opptrådt i stor utstrekning, inkludert MoMA (Museum of Modern Art), New York, NY, USA (2013); The Kitchen, New York (2013), Transformer Station (The Cleveland Museum of Art), Cleveland, OH, USA (2013), Museet for samtidskunst (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design), Oslo (2012, museet bestilte en ny performance som har turnert sammen med utstillingen til Skien, Mandal, Eidsborg, Ås, Stamsund, Bodø, Hamar og Førde); Thessaloniki Biennale, Thessaloniki, Hellas (2007); Kunsthalle Bern, Bern, Sveits (2009); UKS, Oslo (2004); Bildmuseet, Umeå, Sverige (2004); Charlottenborg Fonden, København, Danmark (2003); Radioartemobile, la Bienale di Venezia, Venezia, Italia (2003); Santa Monica Museum of Art, Los Angeles, CA, USA (2001); og The Studio Museum of Harlem, New York, NY (2001). Hun har produsert flere bestillingsverk av kunst i offentlige rom, blant annet en permanent utendørs lydinstallasjon for Henie Onstad Kunstsenter (HOK) i 2011.
Hun fremfører solo, i samarbeid med andre kunstnere for utvalgte prosjekter, og med sitt ensemble, Camille Norment Trio, som består av Vegar Vårdal (hardingfele), Håvard Skaset (elgitar), og Camille Norment (glassharmika).

Den nordiske paviljongen
I 1958 vant den norske arkitekten Sverre Fehn designkonkurransen for den nordiske paviljongen i Veneziabiennalen. Bygningen stod ferdig i 1962 og har siden vært et utgangspunkt for et samarbeid mellom de tre nasjonene Norge, Sverige og Finland. Bygget på et område mellom paviljongene til USA og Danmark er den sentralt lokalisert på en av hovedårene i Giardini. Fehn mottok den prestisjetunge Prizker-prisen for arkitektur i 1997. I 2015 vil Norge for første gang i historien ha eneansvar for den nordiske paviljongen.

Office for Contemporary Art Norway (OCA)
OCA er en ikke-kommersiell stiftelse opprettet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2001 med hovedformål å legge til rette for, og å stimulere til, utveksling mellom norske og internasjonale kunstinstitusjoner og profesjonelle aktører innen kunstfeltet. Siden opprettelsen har OCA vært ansvarlig for et program med utstillinger, konferanser, forelesninger og seminarer både i Norge og i utlandet, samt å støtte norske kunstneres aktivitet på den internasjonale kunstarena. Siden 2001 har OCA hatt ansvar for Norges bidrag i delen for visuell kunst ved Veneziabiennalen.

Prosjektet er utført på oppdrag av OCA. Det er muliggjort med sjenerøs sponsing fra ABG Sundal Collier, Reitan og Selvaag, og med tilleggsstøtte fra Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD). Ytterligere tilskudd kommer fra Fritt Ord. Camille Norments prosjekt er produsert ved hjelp av en sjenerøs bevilgning fra Norsk Kulturråd, og gjennom støtte og samarbeid med nyMusikk, Ultima – Oslo Contemporary Music Festival, NOTAM og Music Norway.

Klikk her for å lese om "Fattig kunst – rik arv. Arte povera og parallelle praksiser 1968–2015".

Klikk her for å lese om "Within the Toll", Camille Norments permanente utendørs lydinstallasjon i skulpturparken på Henie Onstad Kunstsenter (HOK).

Klikk her for å gå til websiden til Det Norske Kongehus.